Viktig info fra FKF vedr. påmelding til jaktprøver

6. juli 2017

Innføringen av bruken av det nye jaktprøveprogrammet er utsatt til 1.1.2018. Programmet er stort sett ferdig, men det er viktig å publisere det når alle elementer er ferdig utviklet.
Imidlertid, – elektronisk påmelding skal ALLE klubber som arrangerer jaktprøver høsten 2017 benytte seg av. Dette fungerer utmerket mot det gamle DogWeb Arra programmet.
Påmeldingsavgiften som nå er vedtatt er følgende:
Høyfjell: UK kr 450,- AK kr 450,- VK kr 500,-

SKOG: AK kr 525,-

LAVLAND: UK kr 550,- AK kr 550,- VK kr 600,-

APPORT: ALLE KLASSER: kr 375,-

FULLKOMBINERT: KR 600,-

HØYSTATUSLØP HØYFJELL: Kr 600,- alle klasser HØYSTATUSLØP SKOG: Kr 600,- alle klasser HØYSTATUSLØP LAVLAND: Kr 700,- alle klasser

MANUELL PÅMELDING OG ETTERANMELDING TILLEGG: kr 50,-

Klubbene må endre de gamle avgiftssatser til de nye, og samtidig krysse av for «Elektronisk påmelding». På NKK’s terminliste vil det da fremkomme at påmelder kan benytte seg av denne formen for påmelding. Etter at fristen for å melde seg på har gått ut, vil det kun kunne foretas «manuell» påmelding og dette foregår som tidligere prosedyre med all nødvendig
informasjon via nettbanken. Dette samt etteranmelding vil utløse et ekstra gebyr på kr 50,- for deltakeren og må også innbetales til arrangørens konto.

INFORMASJON VEDR WEBPÅMELDING PÅ JAKTPRØVER 

Ved påmeldinger på jaktprøver ved bruk av webpåmelding, vil man møte følgende betegnelser når man skal melde på i UK eller AK:

UK1, UK2, UK3 eller AK1, AK2 eller AK3. 

UK1 eller AK1 betyr første dag for start i disse klasser, UK2 eller AK2 betyr andre dagen og UK3 eller AK3 betyr tredje dagen (fredag/lørdag/søndag).

Ikke alle prøver har start for UK eller AK alle dager under sin prøve, – da vil første dag for UK eller AK få betegnelsen UK1/AK1 og den andre dagen UK2 eller AK2. 

Vi håper at denne forklaringen gjør det mer forståelse når man benytter webpåmelding.  Lykke til, – og husk på å melde på innen prøvenes fastsatte frist for å unngå ekstragebyret på kr. 50,- pr. start!