Vi minner om årsmøtet 31.3.2016.

29. mars 2016

Vi minner om årsmøtet i Tromsø Hundeklubb
31. mars 2016 kl. 1900 på klubbhuset i Kroken.
Årsmøtepapirer er også utsendt pr. e-post.  Husk å skrive ut papirene og ta de med på møtet.

Du finner papirene her>> Innkalling til årsmøte THK 2016

Lovene som ble vedtatt i 2015 finner du her >>
Lover for Tromsø hundeklubb vedtatt 15.04.2015 med endringer fra NKK