Vett og uvett på nett.

20. februar 2015

Hovedstyret i Tromsø Hundeklubb ble 19.1. enige om at vi alle må forsøke å bidra til litt bedre nettvett. Vi har derfor vedtatt “Vett og uvett på nett”.  Spesielt gjelder dette Facebook, hvor ting lett kan komme ut av kontroll.  Alle  undergrupper listet opp på Tromsø Hundeklubbs hjemmeside er Tromsø Hundeklubbs offisielle FB-sider.  Sidene er laget for å gi rask info til medlemmene.  Åpenlys og ensidig kritikk av egen klubb hører ikke hjemme her.  Slike ytringer bør gå tjenestevei og/eller tas opp på et medlemsmøte.
Vi ser at det har vært og er forskjellig praksis mht hvem som er administratorer.  Administrator (redaktør) står alltid ansvarlig for hva som blir skrevet på gruppas FB-side. Av den grunn skal leder og nestleder ALLTID være med som administratorer i tillegg til den som har komiteansvaret.
Vi ber derfor bedt alle nåværende administratorer om å rette opp dette umiddelbart, i henhold til vedtak i HS.
Les mer om nettvett her: Vett og uvett på nett
Les også NKKs webpolicy:  Webpolicy