Velkommen til Tromsø Hundeklubbs utstilling 25.5.2019

11. mai 2019

Velkommen til Tromsø Hundeklubbs utstilling 25.5.2019.

Beklagelisvis har vi fått avbud fra fem dommere, slik at det dessverre har blitt ganske mange dommerendringer.  Se egen sak.  Imidlertid håper vi alle tar dette med godt humør.

Program for utstillingen finner du her:  Program THK Tromsø

Statistikk finner du her: Dommerstatistikk THK mai 19

Ringenes plassering for NKK Tromsø finner du her: Mandelasletta
Skissen viser ringene for NKK Tromsø.  Tromsø HK bruker ringene fra 1 – 9.