NY INNKALLING TIL ÅRSMØTE

10. mai 2020

Velkommen til årsmøte i Tromsø Hundeklubb 16.6.2020 kl. 1900

Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til årsmøtet på klubbhuset i Kroken.
Husk at du må ha betalt kontingent for 2020 for å ha stemmerett på møtet.

Se vedlagte innkalling:
Innkalling til årsmøte