Valg Brukshundgruppa 2015

17. januar 2015

I forbindelse med årsmøtet 11.mars 2015 er følgende verv på valg:

Leder
Sekretær
Kasserer
AG – ansvarlig
Bruksansvarlig
LP – ansvarlig
RL – ansvarlig

Valgkomité
1.
2.
Varamedlem

Revisor
Vararevisor

Som dere ser er det mange verv som skal fylles og vi trenger hjelp fra medlemmene i Brukshundgruppa! Om DU kunne tenkt deg et verv håper vi å høre fra deg! Det samme gjelder om noen har et godt forslag til kandidater for de ulike vervene.

Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Med hilsen
Valgkomitè
Ingvild (ingvild.vassbotn@gmail.com)
Sigrid (sigrid.marie@hotmail.com)