Dommerliste Tromsø HKs utstilling 20.6.2015

Dommerlisten har blitt endret pr. 30.03.15 p.g.a. at det manglet noen raser i gruppe 7.  Hele gruppe 7 kan delta!!!

Dommerlisten har blitt endret pr. 15.04.15 p.g.a. at Norsk Polarhundklubb i ettertid har sagt ja til at grønlandsund og samojed kan delta.

Vi har også fått med JH og LP-dommer.

Dommerliste NDK og THK august 2015