Under NM høyfjell-lag er tre av klubbens hunder med

31. august 2016

På Breton laget er Tromsørypa’s Pa Liz, fører er Per Johnny Skjæran

På Gordonsetter lage er Jimbalayas Kenya,fører er Roger Tømmerholen

på Engelsksetter laget er Ringvassøya’s Samira, fører er Stein Martinsen

Tromsø hundeklubb ønsker ekvipasjene lykke til. 10520536_969562719728558_8274749828584383759_oGS-kenya-rogerstein martinsen