Tromsø Hundeklubbs utstilling 14.6.2014

4. januar 2014

Tromsø Hundeklubb har utstilling dagen før NKK-utstillingen i Tromsø, som er 15.6.2014. Husk å melde på også til vår utstilling.  Normalt har vi kun halvparten av påmeldingene til NKK.  En av grunnene til dette er at mange ikke husker på å melde på til THK.  Derfor minner vi deg om det nå.

Dommerliste finner du her:  THK TROMSØ 2014

Dommerliste NKK finner du her: Dommerlisteannonse-Tromso

Husk også at mange raseklubber har utstilling samme helg.  Se Terminliste utstilling.