Tromsø Hundeklubb og Norsk Dalmatiner klubbs utstillinger 28. og 29.8.2021.

12. august 2021

Her vil program etc. til begge klubber bli lagt ut når alt er ferdig.

Tromsø hundeklubb – statistikk

Dommerstatistikk Norsk Dalmatiner klubb, gruppe Nord

Program Tromsø Hundeklubb

Program Norsk Dalmatiner klubb, gruppe nord

Dommerendringer begge klubber

Ny dommerendring, statistikker og program for NDK:
OBS. Dette skyldes feil i tilsendt program for NDK. Innslipp blir i henhold til program søndag, ikke ut fra tilsendte startnr. Det er ikke nye startnr. Kun oppmøtetid er endret.