Tromsø Hundeklubb mottar 52302 kroner i momskompensasjon.

19. desember 2013

Idrettslag i Troms får tildelt totalt kr.7.874.113 i momskompensasjon for varer og tjenester i 2013 (driftskostnader for idrettslaget for regnskapsåret 2012).

Det er en økning på 56 % i forhold til tildelingen i 2012 som var på kr.5.049.826 til idrettslagene i Troms.

Det var 226 idrettslag i Troms som søkte om momskompensasjon. Det er totalt 409 IL i Troms.

Det er ennå bare litt over halvparten av idrettslagene som benytter seg av den enkleste måten å få midler til klubbkassa!

Momskompensasjonsordningen for frivilligheten er ei forenkla ordning der alle frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for driftskostnadene. Maks kompensasjon er 7 % av sum driftskostnader. I 2013  ble uttellingen 4,84 % av sum driftskostnader.

Den totale potten som var til fordeling i 2013 var på 947 millioner. Det er forventet en økning til neste år, med forhåpentligvis 1,2 milliard til fordeling. I 2012 var den totale potten på kr.627 millioner, og uttellingen da ble på 3,52 %.

Tromsø hundeklubb fikk i år tildelt kr. 52302,-.  Det er kjempeflott!