Tromsø Hundeklubb gir NKK et lån på kr. 500 000,-.

28. april 2020

Tromsø Hundeklubbs hovedstyre har vedtatt å gi NKK lån på kr. 500000,-.

Norsk kennel klub har bedt eierne, dvs. alle klubber, forbund og regioner i Norge om å gi tilsagn om lån for å redde driften.  NKK vil være insolvent i månedsskiftet juni/juli hvis man ikke får tilført 10 millioner kroner.  Dette skal bidra til å sørge for at NKK er likvide ut året. Tromsø Hundeklubbs hovedstyre ønsker å bidra til at NKK ikke går konkurs i denne vanskelige tiden for organisasjonen.  Av den grunn har HS vedtatt å gi et lån på kr. 500000,-.
Lånet blir gitt under visse forutsetninger, se vedtak i HS under:

200426 Referat fra styremøte

Se også: Informasjon til klubber vedr. lån