Tromsø HK og NKK har utstilling 12. og 13. juni 2021

6. mai 2021

NY UTSATT FRIST:
25.05.2021

Tromsø Hundeklubb har utstilling dagen før NKK-utstillingen i Tromsø (som er 13.6.2021). Husk å melde på også til vår utstilling. Nesten alle raser kan delta. Påmeldingsfrister finner du på dommerlisteannonsene og i terminlisten. Priser etc. finner du på www.nkk.no

Dommerliste finner du her

Dommerliste NKK finner du her:

Manuell og elektronisk frist: 10.5.2021.
Elektronisk (forlenget) frist: 18.5.2021.

Rabatter:

F.o.m. tredje hund med samme registrerte eier betales 1/2 avgift. Rabatten regnes fra og av laveste avgifter. Alle hunder som meldes på og kreves rabatt for utover hund nr to må meldes på i én og samme operasjon. Hunder som meldes på senere vil ikke kunne få rabatt. For å oppnå rabatt må betaling være mottatt før påmeldingsfristen utløper. Tromsø Hundeklubb følger NKKs prisstruktur. Avgiftene er med 50% medlemsrabatt. Ikke-medlemmer betaler full pris. Det gis ikke ytterligere rabatt for valper.