Tromsø HK og NDKs utstillinger 11. og 12. juni 2022

28. mai 2022

Program, ringoppsett, statistikker og dommerendringer finner du under.
Link til resultater, samt katalog vil også bli lagt ut under.

Resultater Tromsø Hundeklubb finner du her: NKK Utstilling – Resultater (dogweb.no)

Katalog THK lørdag kommer her.

Resuyltater NDK finner du her: NKK Utstilling – Resultater (dogweb.no)

Resultater rasespesial NDK finner du her: NKK Utstilling – Resultater (dogweb.no)

Katalog THK lørdag:

Resultater Tromsø HK 11. juni 2022: NKK Utstilling (dogweb.no)

Katalog NDK søndag kommer her.