Treningsterrenget i Kroken åpner 1. juli

28. juni 2020

Fuglehundgruppa har avtale med grunneier samt kommunal dispensasjon fra kravet om båndtvang etter hundelovens § 9e for å kunne trene dressur med løs hund i et begrenset område i Kroken alpinanlegg. Treningsterrenget åpner 1. juli. Kun de som har løst treningskort kan benytte området, se nedenfor 

Om treningsterrenget
Treningsterrenget ligger innenfor et begrenset området i alpinbakken i Kroken slik dette kartet viser:

Det er kun tillatt å ha løs hund innenfor angitt område. Det presiseres at Krokelva og Krokvannet (som er drikkevannskilde) ligger utenfor området og skal IKKE brukes av hund.

Regler for bruk av treningsterrenget
Treningsterrenget er åpent for alle som løser treningskort. Treningskortet gjelder fra 1. juli t.o.m. 20. august (ut båndtvangen). Trening med løs hund uten gyldig treningskort eller utenfor det angitte området, er å anse som brudd på kravet om båndtvang i hundeloven. Det må påregnes kontroll. Brukere av området bes vise hensyn til organisert trening og annen ferdsel i området. Rydding av søppel er en del av avtalen med grunneier. Vi arrangerer en egen dugnad 29. juni og oppfordrer ellers alle å ta med søppel de kommer over i terrenget.

 Slik kjøper du treningskort
Treningskortene gjelder fra 1. juli til 21. august, og koster:

  • medlemmer i Fuglehundgruppa THK: kr 110.-
  • ikke medlem: kr 250.-

Vipps beløpet til #86903 og merk innbetalinga med Kroken + din e-postadresse.

Du kan også betale direkte til vår bankkonto 4700 24 17509. Merk innbetalinga med Kroken + din epostadresse.

OBS! Vi trenger din e-postadresse for å sende deg treningskort.

Send gjerne en e-post til kasserer halangs@online.no med ønske om treningskort i Kroken og med opplysning om hvordan det er betalt.

For at du skal kunne bruke treningsterrenget fra innbetalingstidspunktet, gjelder kvitteringa fra Vipps eller bank som adgangsbevis fram til du får tilsendt ditt treningskort (maks ei uke).

Spørsmål om treningsterrenget, ta kontakt med
leder Siri Knudsen, tlf. 930 68 982 / siri.k.knudsen@gmail.com , eller
kasserer Halvor Langseth, tlf. 911 21 513 / halangs@online.no