Treningsterrenget i Kroken åpner 1. juli

18. juni 2021

Trening av hund i båndtvangstida
Fuglehundgruppa THK har avtale med grunneier og kommunal dispensasjon fra kravet om båndtvang etter hundelovens § 9e for å kunne trene dressur med løs hund i et begrenset område i Kroken alpinanlegg. Dispensasjonen gjelder for trening av generell dressur – ikke jakthundtrening på vilt.

Trening med løs hund uten gyldig treningskort eller utenfor det angitte området, er å anse som brudd på kravet om båndtvang i hundeloven.

All trening og dressur av hund skal foregå iht. dyrevelferdsloven.

Brukere av området bes vise hensyn til organisert trening og annen ferdsel i området.

Rydding av søppel er en del av avtalen med grunneier. Vi arrangerer en egen dugnad i juni og oppfordrer ellers alle å ta med søppel de kommer over i terrenget.

Treningskortene gjelder fra 1. juli og koster

  • medlemmer i Fuglehundgruppa THK: kr 110.-
  • ikke medlem: kr 250.-
  • dagskort for hunder på Tromsøbesøk: kr 50.

SLIK KJØPER DU TRENINGSKORT
Vipps beløpet til #86903 og merk innbetalinga med Kroken + din e-postadresse.

Vi trenger din e-postadresse for å sende deg treningskort.

Du kan også betale direkte til vår bankkonto 4700 24 17509, men da må du sende en e-post til halangs@online.no med opplysning om hvordan treningskortet er betalt.

For at du skal kunne bruke treningsterrenget fra innbetalingstidspunktet, gjelder kvitteringa fra Vipps eller bank som adgangsbevis fram til du får tilsendt ditt treningskort (maks to uker).

Dagskort betales med Vipps og gjelder for betalingsdagen.

Spørsmål om treningsterrenget, ta kontakt med
leder Siri Knudsen, tlf. 930 68 982 / siri.k.knudsen@gmail.com eller
kasserer Halvor Langseth, tlf. 911 21 513 / halangs@online.no