Treningsterreng og Lørdagstreninger!

26. desember 2016

Fuglehundgruppa har fått tilgang til to treningsterreng i perioden 1/1-31/3 2017. Disse er i henholdsvis Store Blåmannsvika på Kvaløya og Tomasjord-Oldervik på fastlandet. Dette muliggjør oppstart av fellestreninger hver lørdag, dette organiseres gjennom en facebook-gruppe for de som kjøper treningskort. Planlagt oppmøte vil være ved klubbhuset i Kroken hver lørdag klokka 9 fra og med 7. Januar.

Store Blåmannsvika:
Her disponerer vi et ubegrenset antall kort. Dette terrenget er litt begrenset i størrelse, men vanligvis godt besatt med fugl. I hovedsak tenkt benyttet for individuell trening.

Tomasjord-Oldervik:
Her disponerer FHG 10 treningskort. Disse skal i hovedsak tenkt benyttet i forbindelse med organisert trening hver lørdag med oppstart fra 7/1. I tillegg er det mulig å kvittere ut treningskort for egentrening på ukedager.

Tilbudet gjelder Fuglehundgruppas medlemmer og forutsetter kjøp av treningskort til delfinansiering av terrengleie.
Treningskortet, som koster kr 200,- bestilles på epost til ingar.leiros@uit.no.
Kan også kontaktes på mobil 95966895.

For ytterligere informasjon henvises til ‘Regler for Treningsterreng