Tøffe tak på Arnøya i dag

8. mars 2014

GM Storm og Tom Johansen

Vanskelige forhold i fjellet i dag – regn, sludd og kuling med storm i kastene gjorde det ikke lett for deltakerne på Arnøyprøven!

Det ble følgelig nokså sparsomt med premieringer, men av Fuglehundgruppas medlemmer greide Gunnar Rørstad og GS Helga til Edgar Henriksen å dra på land en 1 UK, og Tom Johansen og GM Storm oppnådde en 3 UK. Vi gratulerer!