THK og NKK-utstillingene – viktig info.

14. juni 2017

THK og NKK-utstillingene – viktig info.

Parkering. Vi har store utfordringer mht trafikkavviklingen i forbindelse med utstillingen.  Det er anlagt en avlastningsvei, hvor vi har fått tillatelse til å kjøre inn.  Innkjøringen blir skiltet, og det vil stå vakter der. Vi vil derfor oppfordre alle som skal stille kl 0900 å komme litt før de egentlig hadde tenkt å komme.  Innkjøring starter kl. 0700 lørdag morgen.  Ettersom denne avkjøringen ligger i en sving, er Statens Vegvesen veldig nøye med hvordan vi gjør dette – og vi vil nødig komme i en situasjon hvor vi ikke får lov til å bruke Mandelasletta til utstilling.  Vis hensyn til dine medtrafikanter og parkeringsvakter.

Telt kan settes opp fra kl 1800 på fredag kveld – på anviste plasser.  Det er av plasshensyn ikke tillatt å sette opp telt andre steder enn anvist. Hvis du er i tvil, spør først.

Kontanter Vi oppfordrer alle til å ha med seg kontanter til Parkering (50 kr), Inngang (100,- for famile, 75,- for voksen og 25 for barn).

Betalingsterminaler Vi har betalingsterminaler i inngang/parkering, kafe og sekretariat, men fint om dere har litt kontanter å bruke her også.