Styret i Fuglehundgruppa 2023

12. februar 2023

Etter årsmøtet 6. februar ser styret i FHG slik ut:

Leder                                                     Trude Giverhaug (1 år)
Nestleder                                               Camilla Heimstad (2 år)
Kasserer                                                Halvor Langslet (2 år)
Sekretær                                                Lene Emilie Øye (1 år)
Varamedlem                                          Lovise Storeng Pedersen (1 år)
Varamedlem                                          Trond Eirik Larsen (1 år)
Leder Aktivitetsutvalg                          Siri Løvlund (1 år)
Leder Aversjonsdressur sau/rein        Torgeir Pedersen (1 år)
Leder Viltpleie                                       Marita Strømeng (1 år)
Leder Jaktprøveutvalg                         Valgkomiteen har ikke vært i stand til å finne kandidat til ledervervet i Jaktprøveutvalget. Vi anbefaler at Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å utpeke ny leder for Jaktprøveutvalget, alternativt utpeke prøveledere for prøvene våre i tida fram til neste årsmøte

 

Det nye styret takker for tilliten og skal gjøre vårt beste i fortsettelsen.

 

På årsmøtet ble medlemmer av det forrige styret takket av.
Trond Eirik Larsen og leder for aversjonsutvalget; Halvard Lockertsen.

 

Trond Eirik Larsen og leder for jaktprøveutvalget; Steinar Lagesen.