RIOS-kurs

13. april 2016

fhg instruktørutdanning 4

Fuglehundgruppa inviterer til kurs for fuglehunder i Ro i oppflukt Og Skudd (RIOS) over to helger; 21. – 22. mai og 4. – 5. juni 2016.

Formålet med kurset er å gi deltakerne innføring i og trening av hunden til å forholde seg rolig i fuglesituasjoner.  kurset skal inspirere deltakerne til egentrening etter endt kurs.  I løpet av kurset vil tamfugl bli benyttet i stor utstrekning.  Kurset vil ikke være rettet mot stand-trening eller reis-trening.  Støkk og automatisering på RO er hovedtema for kurset.

Krav til hund/fører er gjennomført valp/unghundkurs i regi av Fuglehundgruppa eller jevnlig oppmøte på mandagstreningene.  Hunden MÅ kunne kommandoen sitt og/eller stå.

Kurset avvikles over to helger 21.-22- mai og 4.-5- juni 2016 mellom kl 1000 og 1600.  Oppmøte første dag på klubbhuset i Kroken. Deretter benyttes områder hos Øyvind Trondsen og Gunnar Johansen i Straumsbukta.

Kurset koster kr 1500 for medlemmer av Tromsø Hundeklubb, og kr 2000 for ikkemedlemmer.  Prisen inkluderer leie av terreng og tamfugl.  Begrenset antall deltakere. Medlemmer av Fuglehund-gruppa gis prioritet.  For øvrig gjelder prinsippet «først til mølla».

Deltakerne må ha med langline, fløyte, jaktdekken, varmedekken, vann til hunden, mat og drikke og klær etter værforholdene.

Deltakerne må trene kontakt, SITT og STÅ før kurset og mellom kursøktene.

Egne kjøretøy benyttes.  Mellom øktene hver dag skal hundene hvile i bilene uten mulighet til å følge med på hva som foregår på treningsområdet.

Kursleder Jan Arne Arnesen:

Tlf.: 90199572 E-post: janarnearnesen@gmail.com

Bindende påmelding til kursleder innen søndag 8. mai, fortrinnsvis på e-post.