Reviderte regler for fuglehundprøver 2014

8. januar 2014

2013-04-13 Altevannprøven2013.jpg1000Reglene for fuglehundprøver er revidert.

Det nye regelverket for fuglehundprøver gjelder fra 1.1.2014.  Regelverket finner du under jaktprøver her på hjemmesida.  Her finner du også skjema for egenerklæring som deltakere skal benytte seg av ved oppstått løpetid, da det heretter er slutt på å måtte sende veterinærattest ved løpetid.  Skader ellers på eier eller hund skal fortsatt dokumenteres ved veterinærattesat om hunden må trekkes fra prøven. Det er også verdt å merke seg at prøvedeltakerne selv må ha med egnet apportobjekt på jaktprøver heretter (AK og VK)!  Fuglehundgruppa oppfordrer alle som skal stille på jaktprøver til å sette seg inn i regelverket.