Reservedommer THK og NDK 3. og 4. september 2016

28. juli 2016

Kurt Nilsson blir reservedommer på våre utstillinger 3. og 4. september 2016.

Hvis påmeldingsantallet blir for høyt på våre to utstillinger, har vi bedt Kurt Nilsson om å være reservedommer.