Representantskapsmøte NKK.

28. oktober 2020

Årets RS er berammet til 28. november.

Les mer om sakene her: https://www.nkk.no/rs-2020/category1382.html

Gi gjerne tilbakemelding til leder1@tromso-hundeklubb.no

NKK Troms og Finnmark representerer alle aktivitetsklubbene på RS.