Øyelysning og patellaattest på NKK og THKs utstillinger 14. – 16. juni 2014

21. mai 2014

Det blir både øyelysning og mulighet til å få patellaattest på våre utstillinger.

Prisene er som følger:

Øyelysing 950 kroner.

Har du med flere enn 2 hunder er det full pris for de to første, men 150 kroner i rabatt for hver hund som øyelyses utover 2 hunder.

Stamtavle og id-registreringspapir, samt gamle øyelysingsattester må medbringes ved øyelysing.

 

Pris på patella attest 400 kroner ved samtidig øyelysing og 450 kroner dersom kun patellaattest.

Viktig at de som ønsker patella attester tar med nødvendig papir.