Organisasjonskurs fredag 29. og lørdag 30. januar 2016.

17. november 2015

Ledelse og styreverv i hundeklubber.

Kursinnholdet er beregnet på tillitsvalgte i Tromsø hundeklubb, og starter fredag kl 18.00.  Lørdag fra 10.00 til ca kl. 18.00.  Vi avslutter med sosialt samvær.thklogo_160207
Alle gruppene bes møte fulltallig, så langt dette er mulig.  Det er viktig at man deltar begge dager. 

Av innholdet kan nevnes:
Slik er hunde-Norge organisert.
H
vem har ansvar for hva
Hjemler og ansvar
Medlemsavtalen
Oppbygning av klubbenes lover og vedtekter
Styrets oppgaver og funksjon
Styrets ansvar
Personlig ansvar
Årsmøtet
Komiteer og utvalg
Oppnevning
Rapportering
Arkivrutiner

Navn på deltakere sendes  leder1@tromso-hundeklubb.no snarest.