Oppdateringer

6. mai 2015

Tromsø HKs nye hovedstyre er nå oppdatert her på hjemmesiden.

Legg bl.a. merke til endringer på nestleder, sekretær, styremedlem og vara. Noen har bare endret status innad Styret. Velkommen til to nye medlemmer av Styret, Line og Harrieth.  Takk også til de som har gått ut:  Lisbeth N. Drotz og Heidi Krokmyrdal, sistnevnte etter mange år i Styret.

Styret har mange større oppgaver å ta fatt på nå, som evt. bygging av hall, 50-årsjubileum, ny nabo i sør og store utstillinger som skal avvikles til sommeren. I tillegg trenger huset en «oppgradering», og de som allerede har påtatt seg oppgaver går forhåpentligvis i gang med de snart.  Men vi trenger frivillige til mange andre oppgaver både mht huset og utstillingene. Send en mail til Styret tromso.hunde@klubb.nkk.no, hvis du har anledning å hjelpe til.  Vi trenger alle villige hender.