Nytt program for helgen 29. og 30.8.2020

23. august 2020

Nytt program for helgen 29. og 30.8.2020

P.g.a. mange dommerendringer, har vi blitt nødt til å endre en del på programmet.  Det har vært så mange dommerendringer i forhold til opprinnelig program at det ikke er mulig å sette opp noen lister på dette.

Hvis du som har meldt på, ikke ønsker å stille for ny dommer, ber vi deg ta med startnr., påført ditt kontonr. og levere i sekretariatet FØR BEDØMMELSEN AV RASEN STARTER.

Her kommer nye program for begge dager:
THK program 29. august 2020
NDK Program 30.8.2020