Brukshundgruppa

Bruks

De som har hatt gleden av å se sin hund
  • målbevisst og selvsikker løse et sporoppsøk
  • bråsnu ute i runderingsløypa fordi figuranten er lokalisert
  • intenst konsentrert lete ute på et feltsøk
  • har sett noe av hva hunden er skapt for

Skogtrening

Bruks:

Skogstrening annonseres på facebokkgruppa Tromsø hundeklubb – Bruks

 

Bruksappel

Onsdager er det bruksapell på hundeklubben som er åpent for alle. Det er ikke satt opp fast instruktør, så vi hjelper hverandre.

Treningstid onsdager kl 20.

 

Velkommen til bruks i Tromsø Hundeklubb!

Brukshundaktivitene i Tromsø Hundeklubb, Brukshundgruppa koordineres av en brukshundansvarlig.

Ordet brukshund benyttes om mange typer hunder. I ordets videste forstand kan vi si at en hund som ”er i bruk” er en brukshund.

I hundesports sammenheng er definisjonen langt snevrere: Forskjellige typer søks- og sporarbeid, kombinert med apell(lydighets)øvelser utgjør et utdannings/klassifiseringsystem.

Forsvar, politi og norske redningshunder har hver sine utdanningssytem, og innenfor konkurransesporten er det Norsk Brukshundsport Forbund som administrerer det største bruksprøveprogrammet. I tillegg arrangerer Norsk Schæferhundklubb bruksprøver, som nå er åpen for alle raser.

Brukshundarbeid tillegges stor verdi i avlsøyemed for en rekke raser. Dette fordi hundens prestasjoner på disse områdene gjenspeiler en kombinasjon av arv og miljø. En god brukshund kan ikke utelukkende trenes frem. Grunnlaget ligger i individet, som videreforedles av hundeføreren.

Likevel har dette bare betydning for et fåtall hunder på høyeste nivå, de ekvipasjer som vil i de øverste klassene og konkurrere som Cert og kvalifiseringen til store mesterskap. De fleste som er på brukshundtreninger har en trivelig hund, som de ønsker å finne på aktiviteter sammens med.

Enhver hund med et snev av sosial orientering eller lyst til å undersøke eller jakte vil med stor lykke kunne aktiviseres med søk og sporaktiviteter.

Dette er aktiviteter de aller fleste hunder kan være med på, og de fleste hunder synes det er veldig morro.

Brukshundprøver Reglene for brukshundprøver kan skaffes gjennom brukshundansvarlig.Programmet er delt opp i fire klasser. En starter i Kl. D og kvalifiserer seg gjennom poengsummer til opprykk til neste klasse.

Det er totalt fire klasser og høyeste klasse er eliteklassen A. Her kan en ta certifikater (Cert) som innstiller til brukshundchampionat (for eksempel N.B(sp)ch.). Med fare for å fornærme noen, er dette kanskje det vanskeligste championatet å oppnå.

 

Brukshundprøver er delt i to sett hovedøvelser:

Apelløvelser: Bedømmelsen foregår på en bane, og er i hovedtrekk svært lik en vanlig lydighetsprøve. Ekvipasjen utfører ca ti lydighetsøvelser og blir bedømt en brukshunddommer. Vanskelighetsgraden økes for hver klasse. Appellen i kl D er mye lik KL I lydighet.

Skogsøvelser: Bedømmelsen foregår i skogen. En deltar i en av tre spesialøvelser: spor, rundering eller rapportering (hvor sistnevnte ikke er en stor sport i Norge) I tillegg skal en utføre budføring i kl D og C, eller feltsøk i kl B og A

I den klasse en stiller til start er alle apelløvelser, budføring/feltsøk og en spesialøvelse obligatorisk. Alle poengene fra apelløvelsene og skogsøvelsene summeres på et kritikkskjema, og gir grunnlag for plassering i klassen, og for et eventuelt opprykk.

En må overstige en fastsatt poengsum både på apelløvelsene og skogsøvelsen, for å greie opprykks karakter. Dette for å sikre at hunden ikke bare er flink på enten lydighetsbanen eller i skogen, men at den fungerer fint begge plasser.

Bruksansvarlig er Veronica Iversen, se kontaktinformasjon under styret.