Nye fjes i Tromsø Hundeklubbs styre.

2. april 2016

Torsdag 31.3. ble det avholdt årsmøte i Tromsø Hundeklubb.

Alle vanlige årsmøtesaker ble behandlet.  Årsberetning, regnskap og budsjett ble godkjent.

Følgende ble takket av etter å ha sittet i Tromsø hundeklubbs styre, noen i lang tid, andre litt kortere:
Knut Heimen, Hege Thoresen, Hilde Elvik og Ingebjørg H. Nymo.
Felles for alle er at de har gjort en kjempegod jobb i Styret, og de er velkommen til å stille til valg ved neste korsvei.

Samtidig ønsker vi nye fjes velkommen inn i Styret:
Sigbjørn Wahlmann fra FHG blir ny kasserer
Katrine Harjo, også fra FHG blir nytt styremedlem – Katrine har sittet i styret tidligere.
Nye vara er Trond Erik Larsen fra FHG og Nina Løvhaug fra BHG.

Vi ønsker de lykke til og imøteser et godt samarbeid i tiden som kommer.

Et fyldig referat vil komme senere.