NY PM FOR THK OG NDK

26. august 2021

Vi har mistet en dommer, Benny Blidh Von Schedvin. I hans sted kommer Lars Adeby (Adeheimer). På THK har det ikke ført til de store endringene, men NDKs utstilling måtte stokkes helt om, og flere raser måtte overføres til de tre andre dommerne. Her er de nye dommerendringene på

Nye dommerendringerTHK
Alle som dømmes av BennyLars Adeby
Unntatt: 
Petit basset griffon vendeenPaula H. Lehkonen
Nye dommerendringerNDK
Alle raser Benny skulle dømmeLars Adeby
Unntatt: 
Australian shepherdPaula H. Lehkonen
Belgisk fårehund GroenendalPaula H. Lehkonen
Belgisk fårehund TervurenPaula H. Lehkonen
Chodsky pasPaula H. Lehkonen
Welsh corgi pembrokeJohan Juslin
Welsh corgi cardiganJohan Juslin
Berner sennenhundJohan Juslin
Grosser schweizer sennenhundJohan Juslin
LeonbergerJohan Juslin
Presa canarioJohan Juslin

OBS. OBS. Det er tidene i disse to nye PM’ene som angir hvilken tid rasene starter. Da kan man komme inn på området ca 30 min. før.
Se bort fra starttidene på startnr.


Resultater THK finner du her: NKK Utstilling – Resultater (dogweb.no)


Katalogene blir lagt ut hhv kl. 0800 lørdag og 0800 søndag.

Katalog NDK søndag 29.8.2021

Resultater NDK finner du her:

https://www.dogweb.no/utstilling-resultatvisning/utstilling/210569