NY DOMMERLISTE TROMSØ HK OG NDK 11. OG 12. JUNI 2022

12. april 2022

P.g.a. frafall fra tre dommere til vår utstilling, har vi vært nødt til å sette sammen en helt ny dommerliste.