NY DOMMERLISTE TROMSØ HK OG NDK 11. OG 12. JUNI 2022

26. april 2022

P.g.a. frafall fra alle fire dommere, har vi vært nødt til å komponere en helt ny dommerliste for begge utstillingene.

Ny dommerliste 26.04.22 finner du under her: