Medlemsmøte i Kjøregruppa

24. februar 2015

Kjøregruppa minner om medlemsmøte i gruppa i morgen, onsdag 25.2. kl. 19.00, på Tromsø Hundeklubbs hus i Kroken.

Vi har tidligere sendt ut info til medlemmene om tid og sted for møtet.  Kjøregruppa har ligget litt nede, men vi ønsker nå å ta fatt på arbeidet med å revitalisere gruppa.  Derfor håper vi med dette innlegget å invitere alle som ønsker det til å komme på vårt møte.

P.g.a. at det ikke har vært aktivitet i det siste, må vi i første omgang velge et interimstyre med leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer.

Videre vil vi informere om økonomien i gruppa og aktivitet planlagt i 2015 og 2016.

Saksliste:
1. Valg av ordstyrer og referent
2. Gjennomgang av økonomi
3. Valg av interimstyre
4. Aktivitet i 2015/2016
5. Utstyr i containeren som disponeres av kjøregruppa
6. Eventuelt

 For initiativtakerne, Line Berglund