Medlemsmøte i BHG

14. mai 2017

Medlemsmøte i BHG.

1 juni kl 19:00 på klubben

Årsmøtet i THK har gitt fullmakt til HS om å behandle ønske fra medlemmer om å åpne for muligheten til å holde kurs/ seminarer, og trene RIK gruppe C i BHG. Årsmøtet ba også om at saken ble tatt opp på medlemsmøte i gruppa og informert om og diskutert.

Eksterne kurs. Medlemmers ønsker.

Styret kjøper pizza, så skriv om du kommer, slik at vi vet hvor mye vi skal kjøpe.