Medlemskontingent 2016.

5. januar 2016

Medlemskontingent 2016

forfaller til betaling 31.1.2016.  Den enkleste måten å ordne dette på er å gå via «Min side» på www.nkk.no.  Der finner du en mappe som heter medlemskrav.  Trykk på denne og betal med kort.  Da har vi pengene på konto med en gang.