Kunngjøring av dato for årsmøtet 2024 – Tromsø Hundeklubb Fuglehundgruppa

18. desember 2023

Årsmøte FHG – kunngjøring av dato

Det kunngjøres herved at dato for det kommende årsmøtet i FHG er 5. februar 2024.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten og har vært medlem i minst 12 uker har møte- og stemmerett på årsmøtet. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet må være styret i hende senest 14. januar. Forslag eller saker sendes på epost til leneoye@gmail.com. Forslag til kandidater for styreverv sendes til Valgkomiteen v/ Rolf Rødven (rolfrodven@gmail.com).

Møteinnkalling med tilhørende sakspapirer gjøres tilgjengelig her på FHG sin hjemmeside den 22. januar.