Kunngjøring av årsmøtedato Kjøregruppa THK.

22. november 2017

Årsmøte Kjøregruppa Tromsø Hundeklubb

Tidspunkt for årsmøte:
Onsdag 24. januar 2018 kl 19:00.
Sted:
Tromsø Hundeklubb sine lokaler i Kroken.

Saker medlemmer ønskes behandlet på årsmøtet, samt forslag til valg, skal være styret/valkomiteen i hende senest 5 uker før møtet, dvs. senest 20.12.2017.
Alle medlemmer og andre interesserte er velkomne.
Bli med å utvikle kjøregruppa til en enda mer aktiv gruppe.