Kunngjøring av årsmøtedato 2019 BHG

17. desember 2018

Årsmøte 2019 vil bli avholdt i klubbens lokaler.

Tirsdag 26. februar 2019

Saker som medlemmene vil ha behandlet må være styret i hende/ poststemplet senest 5. februar 2018