Kunngjøring av årsmøtedato 2018

11. oktober 2017

Årsmøtet 2018

Årsmøtedato 2018 blir 20. mars 2018. Gruppene må derfor avholde sine årsmøter senest i uke 7 for å rekke å sende inn saker til hovedklubbens årsmøte og for at alle papirer skal være klare til dette årsmøtet.

Årsmøtedato skal kunngjøres 8 uker før møtet avholdes.
Gruppene vil kunngjøre sine årsmøtedatoer innen 17.12.17.