Kunngjøring av årsmøtedato 2018 BHG

12. november 2017

Årsmøte 2018 vil bli avholdt i klubbens lokaler

onsdag 14. februar 2018 kl 19:00

 

Saker som medlemmene vil ha behandlet må være styret i hende/ poststemplet
senest
3. januar 2018