Kunngjøring av årsmøte.

3. desember 2019

Tromsø Hundeklubb avholder sitt årsmøte 24.3.2020.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.
Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.