Kunngjøring av årsmøte i Kjøregruppa THK

25. januar 2017

Kunngjøring av årsmøte i Tromsø Hundeklubb, Kjøregruppa  

Årsmøtet i THK, KG avholdes 23.03.2017, klokken 19.00 på THKs klubbhus. 

Forslag til valgkomiteen må være dem i hende senest 5 uker før årsmøtet.
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styre i hende senest 5 uker før årsmøtet. 

Innkalling med saksdokumenter vil bli lagt ut senest 3 uker før årsmøtet. Dette blir publisert på hjemmesiden til THK og på mail til medlemmene.

Husk at for å være valgbar og kunne stemme på årsmøtet må kontingenten være betalt for inneværende år.

Velkommen
Med vennlig hilsen
Marit Sørensen
Leder av kjøre gruppa