Kunngjøring av årsmøte i Fuglehundgruppa

8. januar 2021

Årsmøte FHG – kunngjøring av dato

 Årsmøtet i Fuglehundgrppa blir avholdt mandag 15. februar 2021 

Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende/senest 5 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene: Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato