Kunngjøring av årsmøte – BHG

18. desember 2019

Tromsø Hundeklubb Brukshundgruppa avholder sitt årsmøte 11.2.2020.

Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.