Kunngjøring av årsmøte 2024 Tromsø Hundeklubb

25. januar 2024

Det blir årsmøte 21.3.2024. Husk at gruppenes årsmøter må avholdes i god tid før forslagsfristen utgår.

Forslag fra medlemmene på styremedlemmer og saker må være styret og valkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten og har vært medlem i minst 12 uker har møte- og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.