Kunngjøring av årsmøte 2021

23. oktober 2020

Årsmøtet 2021

blir 30. mars 2021. Gruppene må derfor avholde sine årsmøter senest i uke 7 for å rekke å sende inn saker til hovedklubbens årsmøte og for at alle papirer skal være klare til dette årsmøtet.

Vi minner om at årsmøtedato for gruppene også skal kunngjøres 8 uker før møtet avholdes.