Kunngjøring av årsmøte.

27. oktober 2021

Det kunngjøres at klubbens årsmøte vil bli avholdt på THKs klubbhus 31.03.2022 kl. 1900.