Kunngjøring årsmøte

16. januar 2017

Årsmøtet i Tromsø Hundeklubb
avholdes 29.3.2017 kl. 19.00 på klubbhuset.

Innkalling m/saker vil bli lagt ut 3 uker før møtet.  I tillegg blir det sendt til alle med e-postadresse i medlemssystemet.  Etter forrige utsending av e-post, fikk vi mange mailer i retur, samt at vi ser at fortsatt en del av dere ikke har mailadresse i systemet. Som medlem plikter du selv å sjekke at du står inne med riktig adresse i NKKs medlemssystem.  Dette gjør du ved å gå inn på www.nkk.no – gå til «Min side».  Har du ikke bruker – opprett ny bruker.  Følg instruksjonen.

Forslag til valg og/eller saker sendes THK v/HS fem uker før årsmøtet.

Vi minner også om at medlemskontingent for 2017 må være betalt for å være stemmeberettiget og valgbar på Årsmøtet.