KROKEN-TERRENGET ÅPNET ETTER SKRIFTLIG GODKJENNING.

24. juli 2014

I brev fra Tromsø kommune mottatt 21.7. har vi nå fått skriftlig fritak fra båndtvangen i tiden 1.7. til 20.8.  Treningskort fås kjøpt hos Tromsø Veterinærsenter og Dyrehospitalet, Tromsø samt Andresen Våpenforretning.

VIS HENSYN TIL ANDRE SOM FERDES I OMRÅDET.